Λεπτομέρειες

Η ιλαρά έχει εμφανιστεί και πάλι ως ασθένεια σε χώρες της Ευρώπης. Σε κάποιες χώρες δεν εξαφανίστηκε ποτέ. Με δεδομένο ότι υπάρχει από το 1960 ένα φτηνό και αποτελεσματικό εμβόλιο, θα ήταν αναμενόμενο ότι η συγκεκριμένη ασθένεια θα είχε εξαλειφθεί εντελώς έως σήμερα. Οι μαθηματικοί χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα για να κάνουν προβλέψεις για τη εξάπλωση των επιδημιών. Τα συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα είναι ζωτικής σημασίας καθώς οι επίσημες υπηρεσίες υγείας και τα νοσοκομεία τα χρησιμοποιούν για να εξασφαλίσουν τους απαιτούμενους πόρους για να αντιμετωπιστούν οι επιδημίες. Αλλά πώς μαθηματικοί αναπτύσσουν τα συγκεκριμένα μοντέλα;

Στα βίντεο που συνοδεύουν την παρούσα δραστηριότητα, οι καθηγητές Julia Gog και Andrew Conlan από το Πανεπιστήμιο του Cambridge δίνουν εξηγήσεις χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από απλά μοντέλα. Οι συνοδευτικές δραστηριότητες θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τι είναι ένα μαθηματικό μοντέλο και πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε όλο και πιο πολύπλοκα μοντέλα από ένα απλό σημείο εκκίνησης. Επίσης, θα καταλάβουν τη σημασία του εμβολιασμού στην πρόληψη της εξάπλωσης των επιδημιών.

Υλικά


Επιδημίες

Περίληψη

Μαθηματικά σε συγκεκριμένο πλαίσιο (μαθηματική μοντελοποίηση, ερμηνεία γραφημάτων). Οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν μαθηματικά μοντέλα που θα βοηθήσουν επίσημους φορείς στην πρόβλεψη της εξάπλωσης της ασθένειας αλλά και τον περιορισμό της εξάπλωσης.


Χώρος Εργασίας

Διαστάσεις του Χώρου Εργασίας

Πλαίσιο

Οι επιδημίες χρησιμοποιούνται ως φαινόμενο για τη μαθηματική μοντελοποίηση που αποτελεί αντικείμενο μελέτης του επαγγέλματος ενός μαθηματικού.

Ρόλος

Οι μαθητές παραμένουν στο ρόλο τους ως μαθητές και δεν καλούνται να 'υιοθετήσουν' το ρόλο ενός μαθηματικού.

Δραστηριότητα

Η χρήση υπολογιστικού περιβάλλοντος προσφέρει κατ’ αναλογία ένα αυθεντικό πλαίσιο για μοντελοποίηση. Η μοντελοποίηση αποτελεί μια αυθεντική πρακτική.

Παραδοτέο

 

Σχετικό Επάγγελμα

Μαθηματικός


Διερευνητική μάθηση

Διαστάσεις
 • Διερεύνηση καταστάσεων/προβλημάτων
 • Σχεδιασμός
 • Πειραματισμός
 • Ερμηνεία και αξιολόγηση/έλεγχος
 • Συζήτηση για τα αποτελέσματα

Πλαίσιο Εφαρμογής
Περιοχή

 • Μαθηματικά ✓
 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Μηχανική

Εκπαιδευτική βαθμίδα

 • Δημοτικό
 • Γυμνάσιο ✓
 • Λύκειο ✓

Ηλικία

 •  15-16

Διάρκεια

 • 2 διδακτικές ώρες