Εκπαιδευτικό Υλικό

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και οι οποίες αξιοποιούν τις βασικές αρχές του Προγράμματος Mascil.

Καλωδίωση

Εξοικείωση με το αστικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και εφαρμογή του θεσιακού συστήματος αρίθμησης στη σύνδεση καλωδίων σε έναν υπαίθριο κατανεμητή.

Περισσότερα...

Φωτοβολταϊκά

Αξίζει οικονομικά να επενδύσει κανείς στην κατασκευή φωτοβολταϊκών συστήματων;

Περισσότερα...

Φάρμακα

Μελετώντας τις μεταβολές στη συγκέντρωση φαρμάκου κατά τη λήψη του για κάποιο χρονικό διάστημα.

Περισσότερα...

Επιδημίες

Μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης της εξάπλωσης επιδημιών.

Περισσότερα...

Πλακόστρωση

Διάταξη αντικειμένων στο επίπεδο ώστε να αφήνουν το ελάχιστο δυνατό κενό.

Περισσότερα...

Καλλιέργεια Φυτών

Ποιο είδος εδάφους προτιμούν τα φυτά;

Περισσότερα...

Νοθευμένα Προϊόντα

Μια ομάδα γεωργών παραπονέθηκαν στον γεωπόνο ότι στην καινούργια παρτίδα του λιπάσματος ...

Περισσότερα...