Διεθνής ιστοσελίδα

Εκπαιδευτικό
υλικό

Εκπαιδευτικοί


Πρόβλημα του Μήνα

Νέα - Ανακοινώσεις

Διεθνές Συνέδριο


Το διεθνές συνέδριο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Έσσεν της Γερμανίας μεταξύ 15-16 Δεκεμβρίου. Περισσότερα...

Παρουσίαση του Προγράμματος


Το πρόγραμμα MASCIL παρουσιάστηκε στις επαρχιακές συναντήσεις των καθηγητών Βιολογίας και Χημείας.


Τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες στην Καθημερινή Ζωή και το Χώρο Εργασίας

To πρόγραμμα "Ανακαλύπτοντας τα Μαθηματικά και τις Φυσικές επιστήμες στη καθημερινή ζωή και στους χώρους εργασίας" (Μascil) έχει ως στόχο την καλλιέργεια της διερευνήσης κατά τη διδασκαλία και μάθηση, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προώθηση της διερεύνησης επιτυγχάνεται μέσα από τη σύνδεση της διδασκαλίας των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών με το χώρο εργασίας.

Οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος στη διερευνητική μάθηση αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, θέτοντας ερωτήσεις, ανακαλύπτοντας στρατηγικές, επιλύοντας προβλήματα και συζητώντας για τα αποτελέσματα. Η διερευνητική μάθηση διαφέρει αναλόγως του πλαισίου, της σχολικής βαθμίδας και της τάξης που εφαρμόζεται καθώς και τους στόχους διδασκαλίας.

Περισσότερα...

Δράσεις του Προγράμματος

Οι ενέργειες του προγράμματος, αφορούν την δημιουργία δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή διευρευνητικής διδασκαλίας και τη σύνδεση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών με το χώρο εργασίας.

Περισσότερα...