Πρόβλημα του Μήνα (Problem of the Month)

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και οι οποίες αξιοποιούν τις βασικές αρχές του Προγράμματος Mascil.

Κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2014, η ομάδα του Προγράμματος MASCIL επιλέγει ένα πρόβλημα (Πρόβλημα του Μήνα), το οποίο είναι ένα προσεκτικά επιλεγμένο πρόβλημα μαθηματικών ή/και φυσικών επιστημών, που παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικους να το εφαρμόσουν με τους μαθητές τους. Τα προβλήματα αυτά παρέχουν ευκαιρίες διερευνητικής μάθησης, με παράλληλες συνδέσεις με το χώρο της εργασίας.

Άλμη

(Πρόβλημα Οκτωβρίου)

Πληροφορίες

Φύλλο Εργασίας

Οδηγός Εκπαιδευτικού

Ασφάλεια Ποληδάτου

(Πρόβλημα Νοεμβρίου)

Πληροφορίες

Φύλλο Εργασίας

Οδηγός Εκπαιδευτικού

Πρόβλημα Ακοής

(Πρόβλημα Δεκεμβρίου)

Πληροφορίες

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Παρουσίαση 1

Οδηγός Εκπαιδευτικού

Μετρώντας Ανθρώπους

(Πρόβλημα Ιανουαρίου)

Πληροφορίες

Φύλλο Εργασίας

Οδηγός Εκπαιδευτικού